Terug: goed doel

NiZA (Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika) bestrijdt allerlei vormen van uitbuiting die
plaatsvinden in Afrika. NiZA doet dit in samenwerking met bedrijfsleven, overheden en burgers.


NiZA is een dynamische organisatie die op basis van solidariteit en gelijkwaardigheid werkt aan de bestrijding van armoede, onrecht en uitsluiting in Afrika. Op basis van een kritische dialoog voert NiZA campagnes en er wordt gelobbyd. Het doel daarbij is om gedrags- en opinieverandering bij overheden, bedrijven en burgers teweeg te brengen. NiZA doet dit vanuit een globaal perspectief, in nauwe samenwerking met mensen en partnerorganisaties uit Europa en Afrika.

Verbeteringen in zuidelijk Afrika hangen niet alleen af van wat er in Afrika wordt ondernomen. Er zijn ook veranderingen nodig op internationaal niveau, zoals andere wetten, andere handelsovereenkomsten, meer conflictpreventie en een genuanceerder beeld van de regio zuidelijk Afrika. Ook burgers in Nederland spelen hierbij een rol. Daarom combineert NiZA haar werk in zuidelijk Afrika met acties, lobby en campagnes in Europa en Nederland.

Op www.niza.nl is veel informatie te vinden over onze activiteiten in zuidelijk Afrika en Nederland en over de partners met wie we samenwerken. Deze website is tegelijkertijd een belangrijke bron van informatie voor journalisten en onderzoekers die meer willen weten over zuidelijk Afrika. Zij vinden er een uitgebreide collectie (actuele) rapporten en publicaties en achtergronddossiers.
 


Diamantzoekers
(Foto ©Kadir van Lohuizen)
 

IdeŽle Verzekeringen ondersteund campagne Fatal Transactions:

Bloeddiamanten hebben oorlogen aangewakkerd in landen als Angola, de Democratische Republiek Congo en Sierra Leone. Deze oorlogen hebben geleid tot de dood van naar schatting 3,7 miljoen mensen Ė vele miljoenen meer hebben moeten vluchten.
 Een jongetje hangt uitgeput aan de rand van een bootje,
na zijn zoektocht naar diamanten in de rivier.
(Foto ©Kadir van Lohuizen)
 

NiZA steunt in zuidelijk Afrika organisaties die bewoners en arbeiders informeren over hun rechten en in actie komen tegen mensenrechtenschendingen in de Afrikaanse grondstoffenindustrie.
 Vijf diamantzoekers wachten op hun loon, terwijl een tussenhandelaar hun stenen taxeert.
(Foto ©Kadir van Lohuizen)

Diamanten: glitter en glamour, oorlog en armoede

Heeft u zich ooit afgevraagd waar die schitterende stenen in de sieraden bij de juwelier vandaan komen? Terwijl wij diamanten associŽren met glitter en glamour, denkt menig Afrikaan aan oorlog, armoede en uitbuiting. De diamanten die in Afrika worden gewonnen, dragen nauwelijks bij aan de welvaart van de bevolking. Angola is het op vier na grootste diamantproducerende land ter wereld, maar toch leeft ruim 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Ook in de andere Afrikaanse landen met veel grondstoffen is de kloof tussen arm en rijk enorm.

De mensen die naar diamanten graven, werken onder mensonterende omstandigheden. Ze krijgen nauwelijks betaald en worden onderdrukt. In Afrikaanse mijnen werken bovendien veel kinderen. Met de opbrengsten uit de mijnen kopen de eigenaren illegale wapens. Dit zorgt in diamantprovincies voor grote spanningen en een voortdurend gevecht om de macht. En de streekbewoners en arbeiders zijn het kind van de rekening.

Verbod op illegale diamanten
De internationale campagne Fatal Transactions vecht voor de rechten van deze mensen en strijdt tegen illegale grondstoffenhandel. Geld uit de grondstoffenindustrie mag niet worden ingezet voor een gewapende machtsstrijd tussen warlords. Grondstoffen horen toe te komen aan de gehele bevolking.

Protestacties, politieke druk en voorlichting door Fatal Transactions hebben bijgedragen aan een internationaal verbod op illegale diamantgrondstoffenhandel in 2002. Dat is een belangrijk succes in de strijd tegen uitbuiting in de mijnbouwindustrie. Maar de controle moet nog veel beter!

NiZA is de motor achter de Fatal Transactions campagne en kan de financiŽle ondersteuning van de klanten van IdeŽle Verzekeringen goed gebruiken! In zuidelijk Afrika steunt NiZA organisaties die bewoners en arbeiders informeren over hun rechten en in actie komen tegen mensenrechtenschendingen in de Afrikaanse grondstoffenindustrie.

 Een juwelier in New York toont zijn prachtige juwelen.
Eťn verkochte diamant levert hťm veel meer op dan de diamantgravers in Afrika
(Foto ©Kadir van Lohuizen)
 
Deze fotoís zijn afkomstig uit de fototentoonstelling Diamond Matters. De fotoís van de bekende fotograaf Kadir van Lohuizen tonen de harde realiteit van armoede, uitbuiting en oorlog die schuilgaat achter deze schitterende stenen. Naar aanleiding van deze expositie is het fotoboek Diamond Matters uitgebracht. Te koop bij de betere boekhandel (Ä18,-).

U kunt NiZA helpen door donateur te worden of klant te worden bij IdeŽle Verzekeringen.

Steun NiZA! op Giro 26655 of ga naar: www.niza.nl/steunniza

Onze website: www.niza.nl

NiZA heeft het keurmerk van het  Centraal Bureau Fondswerving.
 

Terug: goed doel