Terug:
IN DE PERS
Onderzoeksresultaten duurzaam beleggen verzekeraars


Tweederde van de 30 grootste Nederlandse verzekeraars
heeft geen duurzaam beleggingsbeleid

09/09/2009


Uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling blijkt dat slechts 9 van de 30 onderzochte Nederlandse verzekeraars een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben, echter zij maken daarbij slechts gebruik van een beperkt aantal instrumenten en criteria op het gebied van duurzaamheid.


Bij een groot deel van de verzekeraars constateert de VBDO een gebrek aan transparantie. Een deel van de onderzochte verzekeraars heeft geen duidelijke omschrijving van het gebruik van Environmental, Social en Governance (ESG) Ėcriteria bij hun beleggingsbeleid. Bij 6 van de onderzochte verzekeraars is het mogelijk om als consument te kiezen voor een duurzame beleggingsverzekering voor hun pensioen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Profundo en mede mogelijk gemaakt met financiŽle steun van Oxfam Novib.

Onderzoeksmethode

De VBDO heeft voor dit onderzoek de grootste verzekeraars van Nederland geselecteerd, gemeten naar hun bruto premie-inkomen. Als onderdrempel is een premie-inkomen van 100 miljoen bruto in 2007 aangehouden. De VBDO vergeleek en beoordeelde het verantwoord beleggingsbeleid van de verzekeraars op drie categorieŽn: beleid, uitvoering en verantwoording. De hoogste totaalscores hierop krijgen: REAAL Verzekeringen, Nationale-Nederlanden (ING), Aegon, Loyalis en de Delta Lloyd Groep. De VBDO gebruikte voor haar onderzoek alleen publiek beschikbare informatie omdat zij op de manier het belang van transparantie van verzekeraars wil onderstrepen.

Doel van de Benchmark verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars
Het doel van deze Benchmark verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars is om verzekeraars en hun verzekerden inzicht te bieden in de stand van zaken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze vergelijking biedt verzekeraars een onafhankelijk instrument om te toetsen in hoeverre hun duurzame beleggingsbeleid voldoet aan de maatschappelijke verwachtingen en hoe het zich verhoudt tot andere spelers in de markt. Voor verzekerden biedt de benchmark inzicht in het beleid van verzekeringsmaatschappijen.

Conclusie

Directeur Giuseppe van der Helm geeft aan: ďNa de ĎVBDO Pensioenfondsen benchmarkí en de ĎVBDO Vermogensbeheerders benchmarkí heeft de VBDO dit jaar voor het eerst deze ĎBenchmark verantwoord beleggen door verzekeraarsí uitgegeven. Helaas zijn de conclusies teleurstellend. Terwijl pensioenfondsen steeds duurzamer beleggen, zijn de verzekeraars achtergebleven. De VBDO benadrukt dat deze benchmark is bedoeld om verzekeraars te helpen hun maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid beter vorm te geven. Belangrijk verschil met pensioenfondsen is dat particulieren voor een bepaalde verzekeringsmaatschappij kunnen kiezen. Dus kunnen ze ook een weloverwogen keuze maken voor een verzekeraar met een transparant en duurzaam beleggingsbeleid.Ē

Download hier het rapport 'Benchmark verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009