PERSONELE-VERZEKERINGEN
 

Lees de extra informatie hieronder
 

VAN DE WAO NAAR DE WIA

Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is het nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel waarbij sprake kan zijn van ernstige, zwaar onderschatte financiŽle consequenties.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die in de WGA-regeling vallen en hun resterende verdiencapaciteit onvoldoende benutten, krijgen een WGA-uitkering die leidt tot een inkomensterugval tot ver onder bijstandsniveau. En dat gebeurt sneller dan men denkt, want voor werkgevers kleven er aan het aannemen van WIA-ers meer na- dan voordelen. 

Ook als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte wel in voldoende mate (meer dan 50%)  de verdiencapaciteit  benut, is de inkomensterugval aanzienlijk. 

Dit kan worden voorkomen met een WIA hiaatverzekering van IdeŽle Verzekeringen. Als ťťn van de weinige  bieden wij hiermee daadwerkelijk inkomensbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten door een inkomen te garanderen van minimaal 70% van het oude salaris (gemaximeerd tot Ä 100.000,-).  De uitkering loopt tot het jaar waarin men 65 wordt, ook als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte even, of zelfs langdurig, geen werk meer kan vinden. 

Vorige bedrijfsverzekering