PERSONELE VERZEKERINGEN
 Online aanvragen diverse
personele verzekeringen

 


VAN DE WAO NAAR DE WIA


Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel waarbij sprake kan zijn van ernstige, zwaar onderschatte financiŽle consequenties.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die in de WGA-regeling vallen en hun resterende verdiencapaciteit onvoldoende benutten, krijgen een WGA-uitkering die leidt tot een inkomensterugval tot ver onder bijstandsniveau. En dat gebeurt sneller dan men denkt, want voor werkgevers kleven er aan het aannemen van WIA-ers meer na- dan voordelen. 

Ook als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte wel in voldoende mate (meer dan 50%)  zijn/haar verdiencapaciteit  benut, is de inkomensterugval aanzienlijk. 

Dit kan worden voorkomen met een WIA-hiaatverzekering van IdeŽle Verzekeringen. Als ťťn van de weinige  bieden wij hiermee daadwerkelijk inkomensbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten door een inkomen te garanderen van minimaal 70% van het oude salaris (gemaximeerd tot Ä 100.000,-).  De uitkering loopt tot het jaar waarin men 65 wordt, ook als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte even, of zelfs langdurig, geen werk meer kan vinden. 

Voor het aanvragen van offertes werknemersverzekering, Pembaverzekering, ongevallenverzekering, WIA-hiaatverzekering, zakenreisverzekering, ziektekostenverzekering, ziekteverzuimverzekering kan je klikken op:
PERSONELE
 

 


IdeŽle Verzekeringen:     Durgerdammerdijk 198,    1026 CM    AMSTERDAM     TEL: 020-4904480