BEDRIJFSMATIGE AANSPRAKELIJKHEID
OF RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN
 


De verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en instellingen

Als bedrijf of instelling kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade die je aan derden toebrengt. De eventuele schade die uit zo'n claim voortvloeit, kan de continuÔteit van de bedrijfsvoering ernstig in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk om een weloverwogen keuze te maken over welke risicoís je bewust zelf wil lopen en welke er uitgesloten of geminimaliseerd kunnen worden. Zo kan je met het vormgeven van leverings-, of arbeidsvoorwaarden en het kiezen van de juiste bedrijfsvorm en bovenal een correcte bedrijfsvoering, een hoop narigheid voorkomen. Daarnaast kan je afhankelijk van o.a. de branche waarin je actief bent en de ondernemingsvorm, de organisatie en haar bestuurders op maximaal vier manieren verzekeren tegen de financiŽle gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid.

De rechtsbijstandverzekering is in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekeringen juist bedoeld om bij anderen je recht af te dwingen, als je zelf schade lijdt a.g.v. het doen of nalaten van derden.

 


IdeŽle Verzekeringen:     Durgerdammerdijk 198,    1026 CM    AMSTERDAM     TEL: 020-4904480