Vorige
 

DEKKINGSMOGELIJKHEDEN
 

Korte omschrijving van de dekkingsmogelijkheden

WA-dekking:
De WA-dekking dekt de aansprakelijkheid aan derden. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder is uitgesloten. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor tenminste € 907.560 per gebeurtenis.
De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is meestal het gewicht en soms de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij bestel- en vrachtauto’s is het laadvermogen een meewegende factor. De leeftijd van de regelmatige bestuurder kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die kan oplopen tot 80%. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europeesche landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen.


WA-beperkt-, WA-minicasco- of WA-plusdekking:
Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WA-dekking schade aan het motorrijtuig als gevolg van:

• brand en blikseminslag
• diefstal, joy riding en verduistering
• storm (tenminste windkracht 7) en hagelschade
• botsing met dieren en vogels
• ruitbreuk
• inbraak

Deze dekking is interessant voor bezitters van auto’s niet ouder dan circa 10 jaar en voor wie de hieronder omschreven All Risksdekking te duur uit valt. We raden vaak aan de WA-beperkt cascodekking te combineren met de hieronder omschreven rechtsbijstanddekking.

De premie wordt naast de bij de WA-dekking omschreven premiebepalende factoren tevens bepaald op basis van de dagwaarde van de auto.

All Risk- of WA (volledig) casco-dekking: Deze verzekering dekt naast de hierboven omschreven WA- en WA-beperkt casco dekkingen schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander van buiten komend onheil. De All Riskverzekering is vooral bedoeld voor de nieuwere auto's. Een belangrijk verschil tussen verzekeraars is te vinden in de nieuwwaarderegeling. Dit is de regeling waarin wordt bepaald hoeveel er in geval van een totall loss schade wordt uitgekeerd. De onderlinge verschillen kunnen in de orde van vele duizenden euro’s liggen.

Wetenswaardigheden: Ingeval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing Als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft vervalt meestal (een deel van) dit eigen risico. Daarnaast hebben WA-schades en cascoschades (met uitzondering van de onder de WA-beperkt casco genoemde voorvallen) een terugval van premiekorting als gevolg. Nadat een schade is afgehandeld kunnen we altijd berekenen of het i.v.m. het behoud van de korting voor schadevrij rijden voordeliger is de schade aan de verzekeraar terug te betalen.

Afhankelijk van de waarde van en het soort auto kan de verzekeraar i.g.v. de beperkt- casco of All Riskdekking voorwaarden stellen aan de mate van de aanwezige diefstalbeveiliging van de auto.

Subdekkingen: Met name als je je auto WA- of WA-beperkt casco verzekerd kan de relatief goedkope rechtsbijstanddekking uitkomst bieden. De rechtsbijstandverzekeraar is dan behulpzaam met het verhalen van de schade op de (schuldige) tegenpartij. Indien je All Risk verzekerd bent, speelt dat minder omdat je eigen verzekeraar er dan zelf ook belang bij heeft de schade aan je voertuig bij de tegenpartij te verhalen.

Afhankelijk van de rechtsbijstanddekking helpen ze je niet alleen met het verhalen van de schade aan de auto zelf, maar ook met het verhalen van letselschade, inkomstenderving etc. De premie is afhankelijk van de gekozen dekking.

Ongevallen inzittendendekking: Deze dekking kan apart of in combinatie afgesloten worden met de overige dekkingen. Indien een inzittende komt te overlijden of blijvend invalide wordt, wordt er ongeacht de schuldvraag een eenmalig bedrag uitgekeerd. De verzekerde bedragen kunnen variëren van € 5.000,- tot € 100.000,- De premie is afhankelijk van het aantal te verzekeren inzittenden en de hoogte van de verzekerde bedragen.

Schade-inzittendendekking: Geeft recht op vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en keert de schade uit als de inzittenden letsel oplopen of overlijden a.g.v. een verzekerd voorval. Tevens is er dekking voor de bezittingen van de inzittenden. Deze verzekering is van belang omdat de bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering het motorrijtuigenrisico uitsluit maar de inzittenden (waaronder de werknemers) je als bedrijf / instelling toch aansprakelijk kunnen stellen voor schade die zij als inzittende van het bedrijfsvoertuig oplopen.

Uitsluitingen
1. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten (bij WA-dekking)
2. Wanbetaling van de premie
3. Rijden zonder geldig rijbewijs
4. Rijden onder invloed van alcohol of drugs

Bijzonderheden: Bij het bepalen van de verzekerde waarde van de voertuigen is het van belang om na te gaan of de BTW meeverzekerd dient te worden. BTW-plichtige bedrijven en instellingen hoeven de BTW niet mee te verzekeren aangezien zij de BTW i.g.v. schade kunnen verrekenen met de fiscus.

 

Voor hetzelfde geld verzekerd van een betere wereld!
Maatschappelijk verantwoord verzekeren.

Bel ons voor goed advies.
TEL: 020-4904480      e-mail: info@ideeleverzekeringen.nl

Vorige