Vorige
 

ITF - INTERNATIONAL TREE FUND
Verslag oerwoudaanplant door het ITF
 

Verslag aanplant bomen in Carara Ecologische Corridor

Op 6 mei 2002 is namens IdeŽle Verzekeringen Ä 9.464,04 bijgeschreven op de rekening van het International Tree Fund (ITF), bedoeld voor de aanplant van bomen. Dit bedrag is in de zomer van 2002 in de vorm van $ 8.450,- persoonlijk overhandigd aan Arbofilia in Costa Rica door Ralf Verbeek en Lotus Marie.  Arbofilia en het ITF spannen zich samen in als CEC (Carara Ecologische Corridor) voor het tot stand brengen van een verbinding tussen verschillende bosgebieden aan de Pacifische kust van Costa Rica. Hierdoor worden de natuurlijke migratieroutes voor allerlei diersoorten hersteld en versterkt.
De eerste verbinding, waaraan nu sinds 1999 wordt gewerkt, loopt tussen het regenwoud van Carara Nationaal Park en het nevelwoud op de berg Turrubares. Juist de overgang tussen verschillende ecosystemen levert een hoge biodiversiteit op.
 
Zicht op de achterste helling van 'La Fuente' met de pas aangeplante bomen (foto begin 2004).
Rechts op de foto het regenwoud van Carara.

Al in 2002 is 7 hectare beplant met ongeveer 7.000 bomen van diverse lokale soorten. De bomen zijn gekocht van families in de omgeving, die thuis een boomkwekerijtje hebben. De familieboomkwekerijen worden gesteund door het International Tree Fund en zijn van groot belang wat beterft het verhogen van het bewustzijn van de bevolking voor de waarde van het bos. Bovendien vormen de kwekerijen een extra bron van inkomsten voor met name vrouwen. 

De 7 ha bos zijn aangelegd op een stuk grond dat eerder is aangekocht van een oude boer met de bijnaam 'Lalo'. Dit stuk grond wordt door ons aangeduid als 'Lalo', maar ook wel als 'La Fuente' (de bron), omdat de drinkwatervoorziening van het dorp El Sur afhankelijk is van het water van deze boerderij. De grond grenst aan het Carara Nationaal Park en heeft nog een strook primair bos. De aangeplante 7 hectare zijn dan ook direct bereikbaar voor allerlei diersoorten.

Miguel Soto naast ťťn van de geplante bomen. Vanaf 'La Fuente' is er een prachtig uitzicht op het gebergte van La Potenciana. Rechts: deze boom komt boven het onkruid uit.

Tijdens ons bezoek aan 'Lalo', op 21 december 2004, zagen we een poema en een groep van 50 kapucijnerapen. Ook hoorden we een paartje rode ara's, een zeer bedreigde vogelsoort.

De bomen groeien goed en beginnen boven het onkruid uit te komen. De groeisnelheid is vooral afhankelijk van de boomsoort. Sommige bomen zijn al meer dan 4 m hoog. Binnenkort wordt het onkruid weer bij de bomen verwijderd. 

Op Lalo is nog ruimte voor minimaal 15.000 bomen (de totale omvang van het gebied is 32 hectare, deels bebost). Enkele van de kale hellingen zijn zeer steil en dienen herbebost te worden om de bodem te stabiliseren en het water vast te houden. Om te voorkomen dat de paarden van het project de steilste hellingen kapot lopen, is een hek geplaatst. Een deel van de grond zal als grasland in stand worden gehouden voor de paarden. Die zijn van belang voor het vervoer van de jonge boompjes naar plekken waar de auto niet kan komen (dit geldt voor de meeste plekken in de Corridor).

De helling vanaf de andere zijde van 'La Fuente' in december 2004.Dezelfde helling in augustus 2000.

Met Arbofilia is besproken tegen welke kosten een ha bos kan worden aangelegd. Op basis van de gemiddelde hoeveelheid organisch materiaal in een tropisch-regenwoudecosysteem (ruim 240 ton per hectare, al berekende Miguel Soto Cruz dat dit voor Carara aan de lage kant is), hebben we vastgesteld dat 0,0085 ha bos nodig is om de jaarlijkse uitstoot van 1 auto te compenseren. Wij stellen voor om jaarlijks 0,0085 hectare per auto aan te planten, wat op termijn een bos wordt met minimaal 240 ton organische stof per hectare, waarin 352 ton CO2 wordt vastgelegd. Dit is een eenvoudige en goed controleerbare methode. Het bos zal zolang het in het bezit is van het CEC niet gebruikt worden voor houtproductie en zal zich kunnen ontwikkelen tot primair bos.

De totale kosten van het realiseren van een hectare bos (aankoop bomen, aanplant, onderhoud) met 800 bomen zijn Ä 1350,- . Per auto is dit Ä 11,48 per jaar. Over enkele jaren zullen we dit bedrag moeten evalueren in verband met wisselkoersen en inflatie.Het wordt op sommige plekken al een heus bos.

 Miguel Soto Cruz overlegt met Giovanni Sanchez over de uit te voeren
werkzaamheden. Deze hellingen moeten nog herbebost worden.

Judith Westerink, CoŲrdinator CEC voor het ITF.

Vorige