WOONHUIS-/OPSTALVERZEKERING

 

Woonhuis-/opstalverzekering

Deze verzekering is beslist noodzakelijk als je een eigen woning bezit. 
Doordat het verzekerd bedrag wordt vastgesteld d.m.v. de herbouwwaardemeter of een 
taxatierapport (niet ouder dan 3 jaar), is onderverzekering niet meer mogelijk. 1 x In de 5 jaar wordt het verzekerd bedrag opnieuw vastgesteld.

Dekking: Extra Uitgebreide Verzekering:

Verzekerd is onder andere:

o     Brand, schroeien, zengen, smelten, rook- en roetschade.
o     Inbraak en diefstal
o    Stormschade
o    Waterschade

 

Of de meest uitgebreide dekking: Compleet Verzekering:

o    Bovenop de hierboven genoemde gedekte evenementen is de gevolgschade
       van andere van buiten komende onheilen verzekerd.

Voorbeeld: 

Tijdens het schilderen van de kozijnen valt de pot verf om. Het gevolg is dat de stenen gevel grondig gereinigd moet worden. Zo een schade is wel verzekerd op de compleet- en niet op de extra uitgebreide verzekering. 

Glas: 

Bij de compleetdekking is het glas meeverzekerd. Als je de extra uitgebreide verzekering neemt kan je kiezen of je het glas wel of niet wenst mee te verzekeren. 

Eigen risico bij schade:

Bij de "compleet" dekking geldt bovendien een eigen risico van Ä 65,= per gebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet voor schade ontstaan door brand-, ontploffing- storm- of glasschade.
Voor stormschade geldt een eigen risico van Ä 300,= per gebeurtenis.

De premie:

Wanneer je een offerte aanvraagt of een verzekering online afsluit wordt de premie automatisch door het systeem berekend. De premie wordt mede vastgesteld aan de hand van het verzekerd bedrag, de bouwaard van het pand en je woonplaats.

 

Voor hetzelfde geld verzekerd van een betere wereld!
Maatschappelijk verantwoord verzekeren.
 
Bel ons voor goed advies.
TEL: 020-4904480      e-mail: info@ideeleverzekeringen.nl


TOP

Terug: groenpakket