PARTICULIERE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
 

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering raden we eigenlijk iedereen aan. Omwille van de premie hoef je het echt niet te laten. Je verzekert je tegen de financiŽle gevolgen van geleden schade door derden waarvoor je aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld: Als je op de fiets per ongeluk tegen een voetganger aanrijdt en die hierdoor invalide raakt. Als je kind in een museum niet met zijn vingers van dat beeldje kan afblijven en het daardoor kapot valt. Als je iemands fotocamera leent en die per ongeluk stuk maakt. Iedereen met een vast adres in Nederland kan deze verzekering sluiten. De dekking is over de gehele wereld en geldt dus ook als je op vakantie bent.

Dekking: Er zijn 2 dekkingsvormen:
Alleenstaandendekking 
Gezinsdekking. Alle gezinsleden, ook de meerderjarige kinderen zolang deze
    nog thuis wonen,  of voor studie uitwonend zijn.

    Schade toegebracht aan derden door eventuele huisdieren, logťs en
    huispersoneel is ook meeverzekerd.

 

Premie: De premie is afhankelijk van de gezinssituatie.
Alleenstaandendekking: Ä 34,- per jaar 
Gezinsdekking: Ä 51,- 

Uitsluitingen:

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

1.   Opzet en grove nalatigheid
2.   Schade veroorzaakt met of door auto's. bromfietsen, motorfietsen etc..
3.   Als je tijdens de uitoefening van je bedrijf op beroep schade toebrengt aan derden is dat niet
      meeverzekerd. Voor schade die je toebrengt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk bestaat er
      alleen recht op dekking als de instantie voor wie je het vrijwilligerswerk doet hiervoor zelf niet
       verzekerd is.
4.  Uiteraard is van belang dat je conform de wet ook echt aansprakelijk bent voor de geleden schade.
     Soms voel je je wel verantwoordelijk maar ben je dit volgens de wetgeving niet. Hierdoor moet je 
     naar de gedupeerde nooit meteen je aansprakelijkheid erkennen. Laat de verzekeringsmaatschappij
     maar beslissen.

 

 
Voor hetzelfde geld verzekerd van een betere wereld!
Maatschappelijk verantwoord verzekeren.
 
Bel ons voor goed advies.  TEL:
020-4904480        e-mail: info@ideeleverzekeringen.nl


TOP

Terug: groenpakket